POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

DETOATE ONLINE STORE SRL.  are ca scop să asigure confidențialitatea tuturor informațiilor cu caracter personal, furnizate de către utilizatori. Aceste date sunt furnizate voluntar și sunt colectate și utilizate conform cerințelor Legii. În calitate de administrator al datelor cu caracter personal DETOATE ONLINE STORE SRL. prezintă mai jos principiile, care guvernează politica de confidențialitate a firmei.

DETOATE ONLINE STORE SRL colectează o anumită informație din spațiul virtual pe Internet prin intermediul magazinului online dtoate.ro sau prin intermediul altor pagini de Internet care sunt în relație cu dtoate.ro. Documentul de față (“Politica de confidențialitate”) descrie politica și procedura, care reglementează colectarea si procesarea informației, prin care se identifică un utilizator înregistrat pe website-ul Dtoate.ro și poate fi folosită pentru a se stabili o legătura cu el (“Date personale”, “Informație cu caracter personal”).

Această politică de confidențialitate este valabilă doar pentru magazinul online dtoate.ro și nu ar trebui sa fie exercitată pentru o alta pagină sau serviciu, sau să fie folosită de către alți administratori de date cu caracter personal.

Informație privată

DETOATE ONLINE STORE SRL colectează informații cu caracter personal, pentru a răspunde la solicitările clienților, aceste informații pot include: crearea unui profil personal, procesarea unei comenzi, furnizarea de servicii clienților, oferirea accesului la anumite caracteristici ale magazinului online, înregistrare la buletinul informativ sau la evenimente și jocuri organizate de companie, precum și la alte sondaje online, grupuri de discuții sau forumuri pentru activități de marketing.

DETOATE ONLINE STORE SRL colectează următoarele informații personale de la utilizatorii magazinului online: nume, adresă poștală, adresă de e-mail, numărul de telefon, interese personale. Este posibil să fie cerută o informație suplimentară, de exemplu numărul contului bancar (IBAN) al utilizatorului, dar numai cu permisiunea lui, sau în cazul în care această informație este necesară pentru procesarea serviciilor pe care utilizatorul le-a solicitat. Utilizatorul magazinului online rămâne singurul proprietar al informațiilor și a datelor cu caracter personal.

Prin folosirea magazinului online, utilizatorul este de acord ca datele lui personale să fie colectate și procesate de către companie, și în același timp el garantează că acestea sunt corecte și autentice. De asemenea utilizatorului îi este garantat dreptul de a fi informat despre tipurile de date personale colectate și procesate, despre modul în care acestea vor fi folosite și mai ales despre dreptul lui de acces pentru corectarea, modificarea sau ștergerea acestor date.

Modul de folosire a datelor personale

DETOATE ONLINE STORE SRL folosește datele personale ale utilizatorilor  pentru a le oferi posibilitatea să aibă un cont personal înregistrat în magazinul Dtoate.ro  și în modul acesta cererile şi comenzile lor să fie procesate si confirmate; pentru a oferi produse, servicii şi evenimente suplimentare  (acest serviciu uneori poate include informaţii de la alte companii cu privire la anumite produse şi servicii corespunzătoare; pentru a oferi diferite modalităţi de plată, servicii pentru clienţi, activitaţi de promovare si marketing şi în general pentru a fi posibil ca DETOATE ONLINE STORE SRL să îndeplinească angajamentele şi obligaţiile contractuale de a furniza produsele şi serviciile pe care le poate furniza utilizatorilor.

Utilizatorul are dreptul de a refuza folosirea datelor lui cu caracter personal pentru scopuri comerciale, promoţionale sau pentru scopuri de marketing. În cazul acesta utilizatorul poate contacta DETOATE ONLINE STORE SRL   prin opţiunea “Contact” publicată pe  ro.dtoate.ro.com. DETOATE ONLINE STORE SRL poate folosi informaţiile oferite pentru a crea o analiză de bază, care este confidenţială şi ulterior să facă o analiză statistică bazată pe analiza generala în scopuri strict statistice confidenţiale necesare funcţionarii companiei. De asemenea o parte din informaţia oferită poate fi necesară utilizării pentru punerea în aplicare a condițiilor generale legale pentru folosirea magazinului online şi contractelor pentru vânzare-cumpărare  la distanţa, în scopul prevenirii unei eventuale lezări a persoanelor sau  proprietaţii.

Cookie-urile şi alte tehnologii semănătoare

DETOATE ONLINE STORE SRL utilizează “cookies”, pentru a colecta anumite informaţii de la toţi utilizatorii, inclusiv vizitatorii ocazionali sau neînregistraţi în magazinul online, care nu folosesc serviciile oferite de Dtoate.ro. Cookie-urile reprezintă o serie de date, pe care sistemul informatic al DETOATE ONLINE STORE SRL le trimite la calculatorul utilizatorului şi ulterior le foloseşte, pentru a identifica calculatorul lui atunci când utilizatorul se întoarce pe pagina magazinului online. Cookie-urile oferă informaţii cu privire la utilizarea magazinului online şi date care ar putea fi folosite pentru a personaliza modul de utilizare a vizitatorului, precum şi de a urmări statistic tipurile de trafic de utilizare. De exemplu, atunci când un utilizator se intoarce pe pagina magazinului Dtoate.ro, cookie-urile îl identifică şi sistemul informaţional Dtoate.ro introduce automat numele utilizatorului (fără parolă), pentru a uşura accesul utilizatorului la profilul său. Cookie-urile de asemenea permit magazinului Dtoate.ro să reamintească utilizatorului despre activităti anterioare si să-i ofere produse si evenimente similare. De asemenea, DETOATE ONLINE STORE SRL foloseşte informaţia colectată de cookie-uri, pentru a dezvolta o analiză statistică despre utilizarea magazinului online, cum ar fi timpul pe care utilizatorii îl acordă vizualizării şi utilizării magazinului Dtoate.ro, şi paginile pe care le vizitează cel mai des. Aceste statistici rezumate nu includ informaţii private.

După ce utilizatorul este de acord să folosească magazinul Dtoate.ro, el işi dă acordul pentru utilizarea modulelor “cookie”. În cazul în care el preferă să nu primească “cookie-uri” în timp ce foloseşte magazinul Dtoate.ro sau pe e-mail în format HTML, utilizatorul are posibilitatea să le respingă, setând browserul de Internet să semnalizeze prezenta lor. De asemenea, utilizatorul poate respinge toate cookie-urile prin oprirea lor în setările din browser-ul de Internet.

Protecţia datelor cu caracter personal

DETOATE ONLINE STORE SRL garantează securitatea datelor, trimise de către clienţi, cu ajutorul unor proceduri standard, fizice, electronice şi manageriale. Dacă este cazul, Dtoate.ro utilizează criptarea SSL pentru a imbunătăţi siguranţa de transmitere a datelor private. În mod intern datele sunt stocate pe servere controlate cu acces limitat. Informatiile pot fi păstrate şi procesate în anumite locatii, în strictă conformitate cu legislatia europeană şi cea generala cu privire la confidenţialitatea şi protecţia datelor cu caracter personal. Solicitările şi plângerile referitoare la această politică de confidentialitate pot fi trimise la adresa de e-mail pentru contact, afisată pe  dtoate.ro

Furnizarea datelor private la subcontractori si terţi

DETOATE ONLINE STORE SRL oferă datele cu caracter personal la dispozitia terţilor (înregistraţi în Romania sau în altă ţară-membru) numai în scopul de a încheia contractul de vânzare-cumpărare de la dinstanţă şi de a îndeplini condiţiile acestui contract, din acestea face parte şi livrarea produselor la adresa specificată de utilizator. Datele sunt furnizate iniţial de către utilizatorul respectiv, care le introduce în timpul efectuării comenzii, şi ulterior ele sunt furnizate la alţi terţi, din care face parte de exemplu operatorul poştal licenţiat (firma de curierat) prin anumite proceduri de confidenţialitate. La alti terţi, care nu sunt legaţi de activitatea comercială a DETOATE ONLINE STORE SRL , datele personale nu sunt furnizate, decât în cazurile în care în actul normativ este prevăzut astfel sau dacă utilizatorul îşi dă acordul explicit. Excepţie fac cazurile în care anumite informaţii sunt furnizate catre avocaţi, vămi sau alte autorităţi de stat sau agenţii care se ocupă de combaterea eventualelor încălcări contractuale sau activităţi ilegale. Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal obligă pe fiecare administrator de date personale, inclusiv şi DETOATE ONLINE STORE SRL să dezvăluie informaţii, cerute prin hotarâre judecătorească sau prin alte mijloace legale  în  scopul prevenirii a unei eventuale lezări a persoanelor sau  proprietaţii.

DETOATE ONLINE STORE SRL nu colectează sau prelucrează date care se referă la origine rasială sau etnică, opinii politice, convingeri religioase sau filosofice, apartenenţă la partide sau organizaţii politice, asociaţii cu scopuri religioase, filosofice, politice sau sindicale, precum şi date, care se referă la sănătate, viată sexuală sau la genomul uman.

După cum este menţionat mai sus DETOATE ONLINE STORE SRL întocmeşte statistici privind utilizarea magazinului online, folosind datele colectate de “cookie-uri”. Aceste date nu includ informaţii personale şi nu pot fi publicate şi puse la dispoziţia terţilor.

Acces şi corectarea datelor cu caracter personal

Fiecare utilizator are acces si poate corecta, modifica sau şterge anumite date din informaţiile lui personale din profilul lui privat, înregistrat pe Dtoate.ro. DETOATE ONLINE STORE SRL va păstra datele doar atâta timp cât este necesar furnizării de servicii de către magazinul online sau conform prevederilor şi reglementărilor sau a dispoziţiilor legale. Dupa aceea datele personale ale utilizatorului urmând a fi şterse.

Amendament la această Politică de confidenţialitate

DETOATE ONLINE STORE SRL poate amenda această Politică de confidenţialitate în orice moment, publicând o versiune nouă pe aceeaşi pagină sau pe o pagină substitută. Versiunea nouă intră în vigoare la data la care este publicată, şi această dată va fi menţionată în partea de jos a paginii.